Пољопривредна саветодавна и стручна служба Врбас је 1959. године основана као ратарско-воћарска станица са циљем унапређења пољопривредне производње на територијама општина Бечеј, Србобран, Кула и Врбас.

Кроз време назив службе се мењао, а од 2009. године послује као Пољопривредна стручна служба Врбас.

Подручје које својим радом покрива ПССС Врбас има изузетно повољне услове за савремену пољопривредну производњу (клима, пољопривредно земљиште, водотокови, развијена прерађивачка индустрија). На подручју општина Бечеј, Србобран, Кула и Врбас се налазе неке од највећих компанија у прехрамбеној индустрији, па је и сама пољопривредна производња великим делом наслоњена на њих.

Подручје рада ПССС Врбас располаже земљишним потенцијалом од око 143.220 хектара пољопривредног земљишта, што чини 87,97% укупне територије овог подручја. У оквиру пољопривредног земљишта обрадиве површине износе 137.259 хектара, највећим делом најквалитетније земље. Најзаступљенија је ратарска производња, али се последњих година значајан број пољопривредних произвођача одлучује за воћарску и повртарску производњу. Поред тога, на овом подручју је врло развијена и разнолика сточарска производња – говедарство, свињарство, овчарство, козарство и живинарство.

Структура запослених је следећа:
•    4 дипл. инж. ратарства и повртарства
•    4 дипл. инж. заштите биља
•    1 дипл. инж. воћарства и виноградарства
•    2 дипл. инж. сточарства
•    2 дипл. инж. хемије
•    1 дипл. инж. електротехнике
•    2 пољопривредна техничара

Делатности које обавља ПСС Врбас:
•    Саветодавни послови
•    Прогнозно-извештајни послови
•    Стручна и здравствена контрола производње семена и садног материјала
•    Издавање фитосертификата за извоз робе биљног порекла
•    Спровођење Програма мера заштите здравља биља
•    Лабораторијска анализа квалитета семена
•    Агрохемијска анализа земљишта
•    Послови регионалне одгајивачке организације
•    Извођење агротехничких и пестицидних огледа
•    Инспекција прскалица и атомизера