Лабораторија за испитивање семена је акредитована, задовољава захтеве стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 – 2006. Анализе семена се обављају у складу са важећим домаћим правилницима.
Делатност Лабораторије обухвата:

 

  • Испитивање физиологије семена;
  • Испитивање здравствене исправности семена.

 

Узимање узорака обављају овлашћени узорковачи.

 

Испитивање квалитета семена:

1.Физичко-физиолошка својства семена
Од физиолошких показатеља семена утврђује се:

 

  •  Чистоћа семена;
  •  Клијавост семена;
  •  Садржај влаге у семену;
  •  Маса 1000 зрна.

 

2.Здравствено стање семена
Патогене гљиве и бактерије се идентификују:

 

  •  Визуелним прегледом материјала;
  •  Микроскопским прегледом;
  •  Филтер папир методом.