ПССС ВРБАС на свом огледном пољу, површине око 100ха, изводи више врста огледа на најзначајнимим ратарским културама, а све у циљу провере научних чињеница у пракси, увођења иновација и нових технологија у пољопривредну праксу.

Огледи који се изводе у сарадњи са семенским компанијама, произвођачима средстава за заштиту биља, произвођачима ђубрива, стимулатора раста и сл. су следећи:

 

  • демонстрациони огледи за све значајније ратарске културе – стрна жита (јечам, пшеницу, овас, раж, тритикале), сунцокрет, соју, шећерну репу и кукуруз;
  • макро огледи стрних жита, сунцокрета, соје, шећерне репе и кукуруза;
  • микро огледи сунцокрета, соје, шећерне репе и кукуруза;
  • огледи за потребе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС:
  • производни огледи са комерцијалним сортама/хибридима појединих ратарских култура;
  • предкомисијски огледи за признавање сорти;
  • комисијски огледи за признавање сорти;
  • хербицидни, фунгицидни и инсектицидни огледи;
  • огледи са стимулаторима раста и специјалним ђубривима;
  • огледи са различитим начином коришћења стајњака, зеленишног и минералног ђубрива;
  • агротехнички огледи.

Током године се организацију две традиционалне манифестације – Дан поља стрних жита и заштите биља и Дан поља јарих култура, на којима пољопривредни произвођачи имају прилику да се упознају са најновијим сортиментом ратарских култура, резултатима пестицидних и других огледа, али и да размене искуства са преставницима свих најзначајних семенских и хемијских компанија.