У Србији постоје 32 регионалне лабораторије за инспекцију (контролу) прскалица. Једна од њих се налази у ПССС Врбас и користи се на подручју деловања ове ПСС (општине Врбас, Кула, Србобран и Бечеј). На овом подручју налази се око 3500 прскалица и орошивача (атомизера). У досадашњем раду испитано је око 350 прскалица и атомизера.

Приликом инспекције прскалице, нарочита пажња се обраћа на следеће параметре:

1. Преглед и контрола општег стања.

Пре почетка инспекције треба прскалицу и све њене делове добро испрати, а затим извршити тзв. грубу контролу прскалице. Показивач нивоа мора бити прецизан и јасно видљив из кабине трактора и са места сипања течности у резервоар.

2. Провера стања филтера.

Прскалица мора да има обавезно једно филтрирајуће место пре уласка течности у пумпу и једно после изласка, а да се при томе не рачунају филтери распрскивача.

3. Положај и стабилноста крила.

Проверава се стабилност крила по хоризонтали и верикали.

4. Провера стања и исправности управљачких елемената.

Проверава се стање и исправност вентила секција , мерила протока, регулатора притиска.

5. Број обртаја карданског вратила требало би да буде 540 об/мин

6. Тестирање пумпе.

Прво се проверава да ли пумпа својим техничким карактеристикама одговара прскалици, а затим и њен проток помоћу тестера пумпе. Проток пумпе не сме да се мења са променом притиска. Проток пумпе мора да износи 90 % од њеног фабричког номиналног капацитета, односно пумпа мора да обезбеди довољно течности при раду прскалице са највећим предвиђеним распрскивачима и притиском.

7. Тестирање распрскивача.

Проверава се проток и попречна дистрибуција распрскивача.

8. Тестирање мерача притиска.

Мерач притиска треба да буде чист са јасно видљивом скалом.

Скала треба да буде:

до 5 бар – 0.2 бар

5 до 20 бар – 1.0 бар

Преко 20 бар – 2.0 бар