ПССС ВРБАС пружа услуге дезинсекције силоса, складишта и других просторија за смештај биља и биљних производа. Вршимо услуге фумигације ускладиштене робе у подним складиштима, силосима и упаковане робе у џамбо врећама и џаковима.

Активности на пословима фумигације и дезинсекције у ПСС Врбас засноване су на концепту интегралне заштите ускладиштених пољопривредних производа с основним циљем контролисане примене пестицида и безбедности пољопривредних производа.

Стални надзор над штетним организмима се реализује постављањем феромонских клопки у складишном простору те узорковањем и визуелним прегледом под лупом зрнене масе у лабораторији. На овај начин стичемо увид у време појаве као и у бројност складишних штеточина што је одлучујући параметар за доношење одлуке о потреби извођења фумигације и дезинсекције.

Да би се у потпуности испоштовали законски прописи о безбедности хране HCCP и Директива ЕУ бр.1107/2009 да се остаци Ал и Мг фосфида морају потпуно уклонити из производа неопходно је уводити нове методе фумигације.

Предуслов успешној заштити производа је механичко чишћење и дезинсекција празног складишног простора пре уношења производа. У обављању послова фумигације поред устаљених апликативних метода у облику куглица, пелета и таблета, међународно прихваћених као најуспешнији начин сузбијања складишних штеточина уводи се и апликативна Тyвек амбалажа.

Нове формулације препарата за разлику од куглица, пелета и таблета задржавају у апликативној амбалажи носач активне материје као и остали остатак препарата, тако да горе наведене материје не долазе у контакт са третираним производима.