Губари – штете

Губар – Lymantria dispar спада у најштетнију врсту у шумама. Распрострањен је у целој Србији....
Цео текст