Служба за лабораторијска испитивања је акредитована од стране Акредитационог тела Србије са акредитационим бројем 01-187 према стандарду СРПС ИСО 17025:2006.

Агрохемијска лабораторија врши испитивања земљишта, органских и вештачких ђубрива. Испитивања земљишта могу се поделити на две врсте испитивања: контрола плодности и Нмин метода.

Контрола плодности земљишта обухвата одређивање ph вредности земљишта у 1М калијум хлориду и води, садржај карбоната у земљишту, садржај хумуса и укупног азота, садржај лакоприступачног фосфора и садржај лакоприступачног калијума. На основу добијених резултата кориснику се даје препорука за ђубрење у смислу количине и врсте вештачког ђубрива.

Нмин метода се примењује за одређивање садржаја минералног азота и актуелна је у периоду пролећне прихране усева азотним ђубривима. Сама метода као резултат даје садржај минералног (НО3-) азота и садржај влаге, а као препоруку корисник добија количину чистог азота у кг/ха који треба да дода на својој парцели.

Анализом вештачких ђубрива корисницима се даје количина активне материје, а код органских ђубрива исказују се следећи параметри: ph вредност, садржај суве материје, пепела и органске материје, амонијачни азот, укупни азот, фосфор и калијум.

Лабораторија поседује сву потребну опрему као и посвећено и обучено особље. Сва опрема се уредно еталонира и врше се редовне међупровере опреме као и контроле особља.

2014, 2015 и 2017. године лабораторија за земљиште је учествовала у ПТ шемама које је организовала БИПЕА Француска и у свим параметрима добила задовољавајуће резултате.

Корисници услуга у сваком тренутку могу добити помоћ и савет око начина узорковања земљишта као и детаљних објашњења о потребама и користи од хемијских анализа земљишта које лабораторија може да изврши.