Прети опасност за усеве соје од напада гриња

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви соје се налазе у различитим фазама издуживања раста стабљике, до различитих фаза цветања (BBCH 3-6).

Визуелним прегледом усева соје, уочено је присуство обичног паучинара (Tetranychus urticae) на наличју листова. Симптоми се препознају по жућкасто-сивој боји листа, а са наличја листова виде се паучинасте нити. Гриње се хране соковима листова, а последица исхране је смањена фотосинтеза, заостајање биљака у порасту, ситније махуне и смањен принос. Симптоми оштећења су најизраженији на ободима парцела, са тенденцијом ширења ка унутрашњости парцела, уколико се инсектицидним третманом не спречи њихово размножавање.

ПИС регионални центар Врбас је 11.6.2024. издао прво упозорење на гриње у производњи соје, међутим многи произвођачи нису спровели правовремене мере заштите и сада се уочавају нападнуте парцеле као на фотографији испод. 

Тренутне тропске температуре и одсуство влаге, погодују изузетно брзом размножавању гриња. Да не ни дошло до јаких напада, још једном препоручујемо произвођачима да прегледају усеве (пре свега ободе парцеле) на присуство гриња.

По потврди присуства, препоручује се примена неког од регистрованих инсектицида управо на рубним деловима парцеле, како би се спречило њихово ширење у унутрашњост усева: 

·Vertimec 018 EC, Mekar ME (a.m.abamektin), у количини од 0,3-0,5 л/ха или
·Ortus 5 SC (a.m.fenpiroksimat), у количини од 0,05-0,1%.

Због високих дневних температура, спровођење третмана се препоручује у вечерњим часовима. Препорука је да се третирање изврши са већом количином воде по ха, најмање 800 лит/ха. 

Штетни организам
Обични паучинар

Гриње на наличју листова соје

Претражи

+
RSS
Instagram