Почело је полагање јаја друге генерације кукурузног пламенца

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви семенског, меркантилног и кукуруза шећерца се налазе у различитим фазама развоја, у зависности од рокова сетве, од почетка појаве метлице до ране млечне зрелости (BBCH 51-73).

Визуелним прегледом усева семенског кукуруза, уочено је полагање јајних легала кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalis)  на 3 до 5 % биљака.

У току је полагање јаја друге генерације кукурузног пламенца. Високе дневне и ноћне температуре, утицаће на појачану активност кукурузног пламенца, тако да се очекује брзо постизање прагова штетности у усевима кукуруза. Посебно су угрожени они усеви код којих је дошло до формирања клипова. Пољопривредним произвођачима  се препоручује стални преглед усева кукуруза и по постизању прагова штетности,  спровођење хемијских мера заштите неким од регистрованих инсектицида: 

-Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), у количини 0,1-0,15 л/ха (каренца 14 дана) или
-Ampligo 150 ZC (ha.m.lorantraniliprol+lambda-cihalotrin), у количини 0,2-0,25 л/ха (каренца 7 дана) или
-Radiant 120 SC (a.m.spinetoram), у количини 0,4 л/ха (каренца 14 дана).

Праг штетности код семенског и кукуруза шећерца је 5% биљака са јајним леглима, а код меркантилног кукуруза је 10% биљака са јајним леглима.

Услед високих температура у току дана, извођење третмана се препоручује у касним вечерњим сатима.

Штетни организам
Кукурузни пламенац

Претражи

+
RSS
Instagram