Актуелна заштита крушака од обичне крушкине буве

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, засади крушака се у зависности од сортимента налазе у фази почетак зрења, појављује се карактеристична боја за култивар (BBCH 81).

Визуелним прегледом крушака уочено је присуство свих развојних стадијума обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri). У току је пиљење ларви четврте летње генерације ове штеточине, а у наредним данима, са порастом температура, очекује се и повећање интензитета пиљења ларви.

У крушицима код којих постоји обиље медне росе, настале услед лучења ларви крушкине буве и где постоји опасност од насељавања гљива чађавица, која у овим фазама утиче на квалитет плодова, препоручује се примена микробиолошког ђубрива, Фесил у концентрацији 0,15%, које нема каренцу. Третман треба спровести у најтоплијем делу дана јер је се деловање овог ђубрива заснива на разлагању медне росе што доводи до огољавања ларви чиме су оне изложене деловању високих температура и долази до њиховог угињавања.

Штетни организам
Обична крушкина бува

Претражи

+
RSS
Instagram