Бележе се повећани улови кромпировог мољца

Наставља се заштита од болести.

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви кромпира се налазе у различитим фазама жућења циме и вађења кртола, док се усеви из каснијих рокова сетве налазе у фази прецветавања.

На феромонским клопкама, постављеним у усев кромпира, уочава се благо повећање улова одраслих јединки кромпировог мољца (Phthorimaea operculella), у последњих неколико дана. Због високих температура, које су најављене наредних дана, очекује се повећана активност и бројност ове штеточине.

У фази кромпира када цима почиње да мења боју, препоручује се спровођење свих расположивих мера у циљу контроле кромпировог мољца.

Произвођачима кромпира се препоручује извођење следећих мера:

На парцелама под кромпиром где је цима потпуно сува и очекује се вађење, препоручује се: 

-што пре вађење и складиштење кртола, одмах након пропадања циме. Никако не треба остављати изоран кромпир на парцели током ноћи или извађен кромпир у двориштима јер су на тај начин кртоле директно изложене нападу мољца;

-након вађења, кромпир треба чувати у складиштима у којима је контролисана температура (испод 10°Ц);

-складишта кромпира би требало да на свим отворима буду обезбеђена густим мрежама како би се спречио улазак одраслих јединки и даљи развој мољца;

-приликом уношења кртола у складиште може се применити биолошки инсектицид на бази азадирахтина (Озонеем трисхул 1% ЕЦ у концентрацији примене 0,3%).

На парцелама под кромпиром где је почело жућење циме, препоручују се следеће мере:

-Одржавање компактности земљишта наводњавањем како би се спречило стварање пукотина и продор женки мољца до кртола где полажу јаја;

-Спровођење хемијских мера заштите неким од регистрованих инсектицида: Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,3 л/ха (каренца 14 дана); Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 л/ха (7 дана); Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,3 л/ха (каренца 7 дана); Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,3 л/ха (14 дана); Exirel (cijantraniliprol) у количини 0,1-0,125 л/ха (каренца 14 дана); Alverde (metaflumizon) у количини 0,2-0,25 л/ха (каренца 14 дана).

Код касних кромпира, где је цима још у доброј кондицији, визуелним прегледом уочавају се симптоми црне пегавости кромпира (Alternaria solani) и пламењаче кромпира (Phytophthora infestans). У претходном периоду створили су се услови за ширење симптома ових обољења. Произвођачима касног кромпира се препоручује да спроведу хемијске мере заштите кромпира применом неког од регистрованих фунгицида:

-Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin), у количини 0,8 л/ха или
-Revus top (a.m.mandipropamid+difenokonazol), у количини 0,4-0,6 л/ха или
-Zorvec entecta (a.m.oksatiapiprolin+amisulbrom), у количини 2,5 л/ха или
-Diprospero (a.m.propamokarb+hidrohlorid+dimetomorf), у количини 2 л/ха или неки други регистровани фунгицид.

Приликом примене фунгицида треба водити рачуна о максималном броју третмана (МБТ) и каренци препарата у истој вегетацији, као и о смени механизма деловања препарата у односу на претходни третман.

Штетни организам
Црна пегавост кромпира , Кромпиров мољац , Пламењача кромпира

Одрасла јединка кромпировог мољца

Претражи

+
RSS
Instagram