Наставља се са заштитом јабуке од штетних организама

На територији деловања ПИС регионалног центра Врбас, засади јабука се налазе у фази плодови достигли од 70% до 80% крајње величине (BBCH 77-78).

У јабучњацима је току полагање јаја и почетак пиљења ларви друге генерације јабукиног смотавца (Cydia pomonella).

У циљу заштите плодова и спречавање убушивања ларви у плодове, произвођачима се препоручује примена инсектицида:

-Coragen 20 SC; Inecor 20 SC; Hydra (a.m.hlorantraniliprol), у концентрацији 0,016-0,2% (МБТ 2) или 
-Zakon (a.m.hlorantraniliprol), у количини 200-300 мл/ха  (МБТ 2) или 
-Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin), у количини 0,3-0,4 л/ха (МБТ 2)

У засадима са осетљивим сортиментом и где су присутни симптоми пепелнице јабуке (Подоспхаера леуцотрицха), препоручује се фунгицидни третман са неким од препарата: 

-Topas 100 EC (a.m.penkonazol), у концентрацији 0,04% или
-Eminent 125 ME (a.m.tetrakonazol), у концентрацији 0,025-0,03% или
-Sercadis (a.m.fluksapiroksad), у количини 0,25 л/ха.

Штетни организам
Јабукин смотавац, Пепелница јабуке

Претражи

+
RSS
Instagram