Актуелна заштита усева паприке од болести и штеточина

На подручју терена који покрива ПИС регионални центар Врбас, усеви паприке на отвореном пољу се налазе у фази цветања (BBCH 61-69).

Визуелним прегледом усева паприке регистрована су положена јаја памукове совице (Helicoverpa armigera) и совице гама ( Autographa gama ) на до 10% биљака и трипса (Thysanoptera) на до 5% цветова. 

Произвођачима се препоручује обилазак усева ради утврђивања присуства штеточина. Уколико се утврди њихово присуство, препоручују се хемијске мере заштите:

За сузбијање совица: 

-Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), у количини 0,14-0,2 л/ха или Zakon (hlorantraniliprol), у количини 200  мл/ха или 
-Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoat), у количини 1,5-2 кг/ха или Triton (a.m. emamektin benzoat), у количини 1,5-2л/ха или
-Alverde (a.m.metaflumizon), у количини 1л/ха 

За сузбијање трипса: 

-Dicarzol (a.m. formetanat-hidrohlorid ) у количини 1 кг/ха или
-Laufer (a.m.spinosad) 0,75-1,25 л/ха или 
-Laser super (a.m.spinosad) 0,12-0,2 л/ха или
-Verimark (a.m. cijantraniliprol) у количини 375 мл/ха.

Падавине које се најављују за почетак следеће недеље могу створити повољне услове за остварење инфекције проузроковачем бактериозне пегавости листа паприке (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria), посебно на парцелама где се паприка гаји у монокултури. Препоручује се заштита усева паприке превентивно, пре најављених падавина, неким од фунгицида на бази бакра:

-Fungohem SC, Everest( a.m.bakar iz bakar-hidroksida), у концентрацији 0,4-0,6% или
-Nordox 75 WG,(a.m.bakar iz bakar-oksida), у концентрацији 0,14-0,2% или
-Curenox 50 WP (a.m. bakar-oksihlorid) – 1,5-2 кг/ха или
-Champ DP,( a.m.bakar iz bakar-hidroksida) у количини 2кг/ха.

Штетни организам
Совица гама , Кукурузна совица , Трипси , Бактериозна пегавост лишћа и краставост плодова паприке

Претражи

+
RSS
Instagram