Актуелна заштита лука од трипса и проузроковача болести

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви озимог лука се налазе у фази завршетак развоја луковице (BBCH 47). Усеви пролећног лука се налазе у фази 9 и више формираних листова (BBCH 19).

Високе температуре у претходном периоду иницирале су повећању активности трипса (Thrips tabaci), који су на прегледаним усевима лука у бројностима изнад прага штетности од 1 до 2 ларве трипса по листу лука. Уколико се прегледом усева региструје присуство ларви трипса на нивоу прага штетности, препоручује се  примена инсектицида:

-Exirel (a.m.cijantraniliprol), у количини 0,75 л/ха (каренца 14 дана, МБТ 2 ) или 
-Laufer (a.m. spinosad), у количини 0,3-0,4 л/ха (каренца 7 дана, МБТ 4) или
-Laser super (a.m. spinosad), у количини 0,15-0,2 л/ха (каренца 7 дана, МБТ 2).

Такође, пдавине у предходном периоду створиле су повољне услове за остварење инфекције проузроковачем пламењаче лука (Peronospora destructor) ипроузроковачем мрке пегавости лука (Stemphylium vesicarium). И за наредну недеље се најављују падавине које могу створити нове повољне услове за развој ових патогена.

У циљу заштите лука, произвођачима се препоручује да спроведу третман неким од регистрованих фунгицида, водећи рачуна о максималном броју третирања исте активне материје (МБТ) у току једне вегетације:

-Infinito SC (a.m.propamokarb- hidrohlorid+fluopikolid), у количини 1,6 л/ха или
-Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil-M), у количини  0,4-0,6 л/ха.

Штетни организам
Црна пегавост лука, Пламењача лука, Дуванов трипс

Ларва дувановог трипса

Претражи

+
RSS
Instagram