Присутни су повољни временски услови за ширење болести у усевима кромпира

На територији деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви кромпира се налазе у фази пуног цветања (ББЦХ 65).

Визуелним прегледом усева кромпира уочавају се симптоми црне пегавости кромпира (Alternari asolani) и пламењаче кромпира (Phytophthora infestans).

Наше подручје је под утицајем нестабилног времена са падавинама које могу створити повољне услове за ширење проузроковачима болести. Произвођачима кромпира се препоручује да наставе спровођење хемијских мера заштите кромпира применом неког од регистрованих фунгицида:

-Fuzija plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam), у количини 2 л/ха или
-Axidor (a.m. propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil), у количини 2,5 л/ха или
-Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid), у количини 1,2-1,6 л/ха или
-Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin), у количини 0,8 л/ха или
-Revus top (a.m.mandipropamid+difenokonazol), у количини 0,4-0,6 л/ха или
-Zorvec entecta (a.m.oksatiapiprolin+amisulbrom), у количини 2,5 л/ха ил
-Diprospero (a.m.propamokarb+hidrohlorid+dimetomorf), у количини 2 л/ха или
-Carial flex (a.m.mandipropamid+cimoksanil), у количини 0,6 л/ха 

Приликом примене фунгицида треба водити рачуна о максималном броју третмана (МБТ) препарата у истој вегетацији, као и о смени механизма деловања препарата у односу на предходни третман.

Штетни организам
Црна пегавост кромпира , Пламењача кромпира

Претражи

+
RSS
Instagram