Актуелна заштита јабуке од болести и штеточина

На територији деловања ПИС регионалног центра Врбас, засади јабука се налазе у фази плодови достигли од 70% до 80% крајње величине (BBCH 77-78).

У току је почетак лета и полагање јаја друге генерације јабуковог смотавца (Cydia pomonella). 

У циљу заштите плодова јабуке, препоручује се примена инсектицида на бази а.м. пирипроксифен: Harpun, Lascar, Prince, у концентрацији 0,075-0,1%, Nexiram 10 EC, у концентрацији 0,1%, Alkazar у количини 0,075-0,125 л/ха. 

У засадима где су присутни симптоми пепелнице јабуке (Podosphaera leucotricha) препоручује се фунгицидни третман са неким од препарата: 

-Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam+difenokonazol) у концентрацији 0,1% или
-Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) у концентрацији 0,075% .

Визуелним прегледима јабука, у појединим засадима, на појединачним стаблима, уочено је присуство  колонија крваве ваши (Eriosoma lanigerum). Уколико се уочи присуство наведене штеточине, препоручује се примена  инсектицида:

-Movento 100 SC, Malaga (a.m.spirotetramat), у концентрацији 0,15 % или
-Dirigent (a.m.spirotetramat) 1,5-2,25 л/ха.

Штетни организам
Јабукин смотавац, Пепелница јабуке

Колоније крваве ваши

Претражи

+
RSS
Instagram