Интензивније пиљење ларви шљивиног смотавца

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, засади шљива се налазе у фази плод почиње да поприма боју, до плодови имају боју карактеристичну за култивар (BBCH 81-85).

Визуелним прегледом плодова шљива, и даље се уочава  полагање јаја шљивиног смотавца (Grapholita funebrana). У току је интензивно полагање јаја и пиљење ларви друге генерације ове штеточине.

У циљу спречавања убушивања ларви у плодове,  произвођачима се препоручује инсектицидни третман  препаратом на бази активне материје емамектин бензоат (Affirm opti, Triton), у количини 2,5 кг/ха (каренца 7 дана) или Alkazar (a.m. piriproksifen), у концентрацији 0,075-0,1% (каренца 28 дана).

Због најаве падавина, у циљу заштите плодова од проузроковача трулежи плода (Monilinia spp), код сортимента у сазревању, препоручују се фунгициди:

-Flux (a.m fludioksonil), у количини 1л/ха (каренца 3 дана) или
-Signum (a.m boskalid, piraklostrobin), у количини 0,75 кг/ха (каренца 3 дана)

Третман треба спровести у вечерњим часовима због високих дневних температура!

У засадима где је берба у току или се ускоро очекује не препоручује се примена инсектицида.

Штетни организам
Шљивин смотавац , Сушење цветова и гранчица и мрка трулеж плодова коштичавог воћа

Претражи

+
RSS
Instagram