У току је пиљење ларви крушкине буве

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, засади крушака се у зависности од сортимента и локалитета налазе у фази од плодови око 70% крајње величине, до фазе напредовање зрења: повећање интензитета боје карактеристичне за култивар (BBCH 77- 81). Визуелним прегледом засада крушака, уочавају се сви развојни стадијуми обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri), са доминантним присуством ларви. У току је интензивно пиљење ларви треће летње генерације ове штеточине.

У циљу заштите крушке од поменуте штеточине, произвођачима се препоручује примена неког од инсектицида:

  • Delegate 250 WG (spinetoram) 0,3-0,4 кг/ха уз додатак минералног уља 0,25% каренца је 7 дана или
  • Movento 100 SC, Furioso, Monolit, Madaria (spirotetramat) 0,15% уз додатак оквашивача, каренца је 21 дан, или
  • Dirigent (spirotetramat) 1,5-2,5 л/ха, каренца је 21 дан, или
  • Voliam targo 060 SC (hlorantraniliprol i abamektin) 0,075-0,11% уз додатак 0,25% минералног уља , каренца је 14 дана.

Спровођење инсектицидног третмана се препоручује у вечерњим часовима због високих дневних температура. 

У крушицима код којих постоји обиље медне росе, настале услед лучења ларви крушкине буве, постоји опасност од насељавања гљива чађавица, која у овим фазама утиче на квалитет плодова, препоручује се примена микробиолошког ђубрива, Фесил, које нема каренцу. Овај третман може да се спроведе и у крушицима у којима ће ускоро берба. Спровођење овог третмана се препоручује у најтоплијем делу дана јер долази до огољавња ларви (разлагања медне росе) након чега оне постају веома осетљиве на високе температуре и угињавају.

Штетни организам
Обична крушкина бува

Претражи

+
RSS
Instagram