Препорука је наставак заштите усева шећерне репе од церкоспоре

На територији деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви шећерне репе се налазе у фази затварања редова (BBCH 39) .

Визуелним прегледом усева уочено је ширење симптома пегавости листа шећерне репе (Cercospora beticola) у односу на претходни преглед пре десетак дана. Сада су симптоми присутни на до 20% биљака.

Услови у производњи шећерне репе, како у системима за наводњавање, тако и у сувом ратарењу, погодовали су ширењу симптома пегавости лишћа. Пљусковите падавине локалног карактера, спрале су претходно нанет депозит фунгицида. Очекује се даље ширење симптома болести и неопходно је такве усеве заштитити.

 Са циљем заштите лисне масе шећерне репе, произвођачима се препоручује примена комбинације превентивних и системичних фунгицида:

  • Everest (a.m. bakar-hidroksid), у количини 5 л/ха или 
  • Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid), у количини 4 л/ха или
  • Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid), у количини 0,75-1,25 лг/ха ili       
  • Galoksid ili Blauvit (a.m. bakar-hidroksid), у количини 2 кг/ха или
  • Mastercop (a.m. Cu iz Bordovske čorbe), у количини 3,5 л/ха или
  • Copernico HI BIO 25% (a.m. bakar-hidroksid), у количини 3-4 кг/ха   

                                                +

  • Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol), у количини 1-1,2 л/ха или
  • Spyrale (a.m. difenokonazol+fenpropidin), у количини 0,75 л/ха или
  • Forapro (a.m. protiokonazol + fenpropidin), у количини 1 л/ха.

Штетни организам
Пегавост листа шећерне репе

Симптоми пегавости листа шећерне репе

Претражи

+
RSS
Instagram