Опрез! Време је за први третман за сузбијање цикаде Scaphoideus titanus у виновој лози

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, винова лоза се налазе у фази развоја плода: од бобице величине зрна пшенице, до бобице величине зрна грашка (BBCH 73-75).

Визуелним прегледима појединачних чокота винове лозе, на наличју листова, уочено је присуство цикаде Scaphoideus titanus, вектора фитоплазме Flavescence doree, проузроковача златастог жутила винове лозе. На прегледаним листовима винове лозе, уочено је и присуство ларви трећег развојног узраста које могу пренети наведену фитоплазму. 

У циљу сузбијања цикаде и спречавања преношења фитоплазме, произвођачима се препоручује инсектицидни третман регистрованим инсектицидом:

-Sivanto prime (a.m. flupiradifuron) у количини 0,5л/ха.

Спровођење инсектицидног третмана се препоручује у вечерњим часовима!

Поред хемијских мера за сузбијање цикада, препоручују се  и редовни  санитарни прегледи винограда као и механичке мере које укључују уклањање заражених чокота, уништавање дивље лозе око производних засада, уништавање корова и крчење напуштених засада винове лозе.

Штетни организам

Cikade , Scaphoideus titanus

Претражи

+
RSS
Instagram