Честе кише у предходном периоду погодовале су развоју и ширењу болести у усевима сунцокрета

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви сунцокрета се налазе у фази почетака цветања, цветна главица видљива између младих листова, цветна главица почиње одвајање од младих листова (BBCH 51-53).
Временске прилике у производњи сунцокрета повољне су за развој проузроковача болести сунцокрета, од којих су најзначајније:

•Sclerotinia sclerotiorum -проузроковач беле трулежи
•Phomopsis spp. (Diaporthe spp.) – проуроковач сиво мрке пегавости стабла
•Phoma macdonaldi -проузроковач црне пегавости сунцокрета
•Alternaria helianthi проузроковач мрке пегавости сунцокрета.

Најзначајнија мера за сузбијање наведених патогена је плодоред од најмање пет година.
С обзиром да је инфективни потенцијал наведених патогена присутан, са циљем њиховог сузбијања могу се применити и хемијске мере заштите у фазама од бутонизације до цветања неким од регистрованих фунгицида:

•a.m. fluopiram+protiokonazol, Propulse 250 SE, у количини 1 л/ха или
•a.m. azoksistrobin+difenokonazol, Amistar Plus, у количини 1 л/ха или
•a.m. boskalid+dimoksistrobin Pictor у количини 0,3-0,5 л/ха или
•a.m. boskalid+piraklostrobin, Pictor Active, у количини 0,7-1 л/ха
Или неки други регистровани фунгицид за ту намену.

Штетни организам
Мрка пегавост сунцокрета , Мркосива пегавост стабла сунцокрета , Црна пегавост стабла сунцокрета , Бела трулеж сунцокрета и других биљака , Сива пегавост лишћа сунцокрета

Претражи

+
RSS
Instagram