Обратити пажњу на заштиту кромпира од болести

На територији деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви кромпира се налазе у фази почетак цветања, до 50% цветова отворено  (BBCH 61-65).

Визуелним прегледом усева кромпира потврђено је присуство симптома црне пегавости кромпира  (Alternaria solani) и пламењаче кромпира (Phytophthora infestans).

Услед наводњавања усева кромпира и веће количине падавина у претходним данима, створили су се повољни услови за развој наведених патогена. Произвођачима кромпира се препоручује да спроведу хемијске мере заштите кромпира применом неког од регистрованих фунгицида. У усевима где су присутни симптоми црне пегавости, предност треба дати фунгицидима који у себи садрже активну материју на бази дифеноконазола или флуазинама:

  • Fuzija plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam), у количини 2л/ха или
  • Axidor (a.m. propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil), у количини 2,5 л/ха или
  • Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid), у количини 1,2-1,6 л/ха или
  • Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin), у количини 0,8 л/ха или
  • Score 250 EC, Sekvenca, Hemokonazol 250 EC, Skoremore (a.m. difenokonazol), у количини 0,5 л/ха или
  • Reboot (a.m. cimoksanil+zoksamid), у количини 0,45 кг/ха или
  • Zorvec Entecta (a.m.oksatiapripolon+amisulbrom), у количини 0,25л/ха.

Приликом примене фунгицида треба водити рачуна о максималном броју третмана (MBT) препарата у текућој вегетацији, као и о смени механизма деловања препарата у односу на претходни третман.

Симптоми пламењаче кромпира

Претражи

+
RSS
Instagram