Наставља се заштита јабуке од штетних организама

На територији деловања ПИС регионалног центра Врбас, засади јабука се у зависности од сортимента, налазе у фази плодови око половине крајње величине до плодови око 70% крајње величине (BBCH 76-77).

У засадима где су присутни симптоми чађаве пегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) у тренутним производним условима може доћи до ширења зараза. Услови су повољни за развој проузроковача пепелнице јабуке (Podosphaera leucotricha). Пољопривредим произвођачима се са циљем заштите од наведених патогена препоручује примена неког од фунгицида:

-a.m.fluopiram+tebukonazol: Luna expirience u концетрацији 0,075%. (МБТ 2)  или
-a.m.izopirazam, difenokonazol: Embrelia 140 СЦ 0,1% у концетрацији (МБТ 3).

И даље је у току  пиљење ларви прве генерације јабукиног смотавца (Cydia pomonella). У циљу заштите плодова јабуке, произвођачима се препоручује инсектицидни третман неким од инсектицида

a.m.spinetoram: Delegate 250 WG 0,3-0,4 кг/ха или

a.m.emamektin-benzoat: Affirm opti, Sever, Mayor, Affirm 095 SG, Telef, Triton, Atletic 095 SG, Ema, Porselen extra 2,5-3 кг/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram