Усеве паприке треба заштитити од бактериоза и штеточина

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви паприке се налазе у фази развоја листова (BBCH 17-19).

Визуелним прегледом усева паприка, уочено је присуство крилатих и бескрилних форми лисних ваши (Aphididae) на до 50% биљака, као и положена јаја кукурузне совице (Helicoverpa armigera) на лицу листа паприке, на до 10% биљака и положена јаја на наличју листа совице гама (Autographa gamma), на до 20% биљака.

Лисне ваши су преносиоци биљних вируса међу којима је у производњи паприке најзначајнији вирус мозаика краставца (Cucumber mosaic virus – CMVиY вирус кромпира (Potato virus Y – PVY).

Крајем недеље се очекује престанак падавина и пораст температуре, која ће иницирати интензивније полагање јаја и пиљење ларви совица. Први ларвени ступњеви кукурузне совице се у почетку хране листовима, док касније прелазе на пупољке, цветове и плодове, док ларве совице гама могу изазвати голобрст.

Произвођачима се препоручује обилазак усева ради утврђивања присуства ових штеточина. Уколико се у усевима утврди висок интензитет присуства ваши, за овај третман се препоручује један од следећих инсектицида:

-Scatto (a.m.deltametrin) 0,3-0,7 л/ха или
-Mavrik (tau-fluvalinat) 0,03%.

*Уколико су усевима доминантно присустна јаја наведених совица, препорука је примена неког од инсектицида за ту намену: a.m. emamektin-benzoat, metaflumizon, hlorantraniliprol.

У зони смо нестабилних временских услова, са честим падавинама које носе ризик од остварења инфекције проузроковачем бактериозне пегавости листа паприке (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria), посебно на парцелама где се паприка гаји у монокултури. Произвођачима се препоручује  заштита усева паприке, неким од фунгицида на бази бакра:

-Fungohem SC, Everest( а.м.бакар из бакар-хидроксида), у концентрацији 0,4-0,6% или
-Nordox 75 WG,(а.м.бакар из бакар-оксида), у концентрацији 0,14-0,2% или
-Champ DP,( а.м.бакар из бакар-хидроксида), у количини 2кг/ха.

Штетни организам
Биљне ваши , Совица гама , Кукурузна совица , Бактериозна пегавост лишћа и краставост плодова паприке

Претражи

+
RSS
Instagram