Претња усеву соје од штеточина

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви соје се налазе у фази видљиве прве цвасти (BBCH 51).

Визуелним прегледом усева соје, уочене су ларве стричковог шарењака (Vanessa cardui). Оштећења су у виду оаза, изгриженог  епидермиса листа. Уколико се усеви не заштите, порастом гусеница, може доћи до упредања листова и голобрста.

Такође је визуелним прегледом потврђено присуство ларви зелене (повртне) стенице (Nezara viridula). 

Штете у усевима соје причињавају и одрасле јединке и ларве стеница које буше биљно ткиво и сисају сокове из свих надземних делова, преферирајући исхрану на махунама. Као последица тога, долази до одбацивања махуна или оне остају неразвијене. Исхраном у фазама развоја семена, она бивају смежурана, деформисана или долази до њиховог одбацивања. 

На листовима соје примећена су и оштећења од ларви и ларве кукурузне совице (Helicoverpa armigera).

Присуство наведених штеточина у соји је у ниском интензитету напада, али се са порастом температура очекује њихово бројније присуство. Произвођачима се препоручује преглед усева на присуство ових штеточина. У усевима соје нема регистрованих инсектицида, али се могу применити они на бази делтаметрина или ламбда-цихалотрина.

На појединим парцелама и њиховим ободима, уочено је присуство гриње обичног паучинара (Tetranychus urticae). 

Произвођачима се препоручује преглед усева (пре свега обода парцеле) на присуство штеточина. Кад се присуство паучинара примети, препоручује се примена неког од регистрованих акарицида управо на рубним деловима парцеле, како би се спречило даље ширење у унутрашњост усева: 

-Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) у количини  0,3-0,5л/ха или 
-Mekar ME (a.m. abamektin) у количини 0,3-0,5 л/ха или
-Ortus 5 SC (a.m.fenpiroksimat) у концентрацији 0,05-0,1%.

Штетни организам
Стричков шарењак, Кукурузна совица, Зелена стеница, Обични паучинар

Претражи

+
RSS
Instagram