Почело полагање јаја друге генерације шљивиног смотавца

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, засади шљива се налазе у фази плод око половине крајње величине до фазе плод око 70% крајње величине (BBCH 75-77).

Визуелним прегледом плодова шљиве, регистровано је присуство свеже положених јаја шљивиног смотавца (Grapholita funebrana).

У циљу спречавања убушивања ларви шљивиног смотавца у плодове, произвођачима шљива се препоручује да спроведу третман  инсектицидом на бази а.м. пирипроксифен (препарат Alkazar), у концентрацији 0,075-0,1% (каренца 28 дана).

У засадима који ће се раније брати, могућа је примена неког од регистрованих инсектицида са краћом каренцом попут Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) 2,5 кг/ха (каренца 7 дана).

Штетни организам
Шљивин смотавац

Претражи

+
RSS
Instagram