Присутан мољац парадајза у пластеницима – препоручује се спровођење свих расположивих мера контроле

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви парадајза у пластеничкој производњи се налазе у фази развоја плода (BBCH 70).

На феромонским клопкама, постављеним у пластеницима, уочавају се одрасле јединке мољца парадајза (Tuta absoluta). 

Са повећањем дневних и ноћних температура наредних дана, очекује се повећана активност ове штеточине.

Ларве мољца парадајза праве штете хранећи се свим надземним деловима биљке. На листовима праве ходнике између епидермиса, а у плодове се убушују. Такви плодови немају тржишну вредност.

Препорука произвођачима парадајза је да се у пластеницима у којима је регистрован сам почетак напада, и где до сада није било штета и већих проблема са овом штеточином, примена свих расположивих непестицидних мере контроле:

-примена  инсекатских мрежа  на улазу у објекте и места проветравања;
-прављење предулаза у пластенике;
-постављење феромонских и водених клопки за масовно изловљавање одраслих јединки мољца парадајза;
-уклањање заражених листова и плодова и њихово уништавање;
-уништавање коровских биљака;
-употреба природних непријатеља, предатора јаја и ларви мољца парадајза (нпр. комерцијална паковања предаторске стенице Macrolophus pygmaeus уз обавезно поштовање упутства за употребу. 

У пластеницима, где постоји вишегодишњи проблем са овом штеточином, где се региструју веће бројности одраслих јединки на клопкама, и присуство јаја и ларви, као и оштећења од исхране ларви на листовима и плодовима, поред свих расположивих непестицидних мера контроле, препоручује се и примена неког од регистрованих инсектицида:

  • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin)  0,4 л/ха или
  • Sever, Triton (a.m.emamektin-benzoat), у количини 1,5-2кг/ха или
  • Exalt (a.m.spinetoram), у количини 2-2,4 л/ха или
  • Alverde (a.m.metaflumizon), у количини 1л/ха или
  • Masterole (a.m.metoksifenozid), у концентрацији 0,04% или
  • Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), у количини 0,175-0,2л/ха или
  • Altacor 35 WG (a.m.hlorantraniliprol), у количини 80-120 г/ха или
  • Zakon (a.m. hlorantraniliprol), у количини 200 мл/ха или
  • Voliam Targo 063 SC (a.m.hlorantraniliprol+abamektin), у концентрацији 0,08-0,1%.

У појединим пластеницима на појединачним биљкама уочено је присуство симптома проузроковача пламењаче парадајза (Phytophtora infestans) и црне пегавости парадајза (Alternaria solani). Услови у производњи парадајза у затвореном простору, висока релативна влажност ваздуха и високе температуре, погодују развоју ових патогена.

У циљу заштите биљака од наведених патогена препоручује се примена фунгицида:

Ortiva Top, Quadris Top, Teatar plus (a.m.azoksistrobin + difenokonazol), у количини 1 л/ха 

Штетни организам
Црна пегавост кромпира, Пламењача кромпира, Мољац парадајза

Одрасла јединка мољца парадајза у феромонској клопци

Претражи

+
RSS
Instagram