Интензивна заштита кромпира од проузроковача болести

На територији деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви кромпира се, у зависности од времена сетве, сортимента и локалитета, налазе у фази од 90% биљака затварају редове до фазе видљиве прве цветне латице на првој цвасти (BBCH 39-59).

С обзиром на начин производње кромпира, у смислу наводњавања, као и због утицаја повољних временских прилика (падавина и температура), на неким парцелама је дошло до појаве симптома обољења црне пегавости кромпира  (Alternaria solani) и пламењаче кромпира (Phytophthora infestans).

Произвођачима кромпира се препоручује да спроведу хемијске мере заштите кромпира применом неког од регистрованих фунгицида:

Fuzija plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam), у количини 2л/ха или
Axidor (a.m. propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil), у количини 2,5 л/ха или
Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid), у количини 1,2-1,6 л/ха или
Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin), у количини 0,8 л/ха
или
Score 250 EC, Sekvenca, Hemokonazol 250 EC, Skoremore (a.m. difenokonazol), у количини 0,5 л/ха или
Reboot (a.m. cimoksanil+zoksamid), у количини 0,45 кг/ха или
Zorvec Entecta (a.m.oksatiapripolon+amisulbrom), у количини 0,25л/ха.

Приликом примене фунгицида треба водити рачуна о максималном броју третмана (MBT) препарата у текућој вегетацији, као и о смени механизма деловања препарата у односу на претходни третман.

Штетни организам

Црна пегавост кромпира, Пламењача кромпира

Претражи

+
RSS
Instagram