Актуелна је заштита крушке од болести и обичне крушкине буве!

На територији коју покрива ПИС регионални центар у Врбасу, засади крушке се у зависности од сортимента и локалитета налазе у фази од пречник плода од 40 мм, до фазе плодови око половине крајње величине (BBCH 74-75).

Визуелним прегледом засада крушака, уочено је присуство свих развојних стадијума обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri), са доминантним присуством млађих ларви. У току је интензивно пиљење ларви друге генерације ове штеточине.

У циљу сузбијања обичне крушкине буве произвођачима се препоручује примена инсектицида на бази а.м. спинеторам, Delegate 250 WG, у количини 0,3-0,4 кг/ха.

У претходном периоду, због нестабилног времена и падавина, створили су се услови за остварење инфекције од проузроковача чађаве краставости крушке (Venturia pirina) и сиве пегавости листа крушке (Mycosphaerella pyri). У циљу заштите крушке од ових патогена, препоручује се третман фунгицидом на бази а.м.пириметанил, Пехар, у количини 1л/ха.

Штетни организам
Обична крушкина бува, Сива пегавост листа крушке, Чађава краставост крушке

Ларве обичне крушкине буве

Претражи

+
RSS
Instagram