Препоручује се заштита јабуке од штетних организама

На територији деловања ПИС регионалног центра Врбас, засади јабука се у зависности од сортимента, налазе у фази развоја плодова, плодови око половине крајње величине (BBCH 75).

Најављено нестаблино време са могућим падавинама које се прогнозира за наредни период може створити повољне услове за остварење инфекције проузроковачем чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis). У неадекватно штићеним засадима уочава се присуство симптома овог патогена. 

У осетљивим сортиментима јабука, уочавају се симптоми пепелнице јабуке (Podosphaera leucotricha).

У циљу заштите јабуке од оба наведена патогена, произвођачима се препоручује фунгицидин третман са комбинацијом фунгицида:

-Polyram DF, Plato DF (a.m.metiram), у концентрацији  0,2%   

+

-Sercadis plus (a.m.fluksapiroksad+difenokonazol ), у количини 1,2 л/ха

Пиљење ларви прве генерације јабуковог смотавца (Cydia pomonella) и даље је у току. У циљу сузбијања ларви јабуковог смотавца и спречавања њиховог убушивања у плодове, препорука је да се спроведе третман инсектицидима на бази a.m.gama-cihalotrin, Vantex 60 SC, у количини 40-50 мл/ха.

Штетни организам

Јабукин смотавац, Пепелница јабуке, Чађава пегавост лишћа и краставост плодова јабуке

Симптоми чађаве пегавости

Претражи

+
RSS
Instagram