У усевима шећерне репе из раних рокова сетве уочено је присуство пега церкоспоре

На територији деловања ПИС регионалног центра Врбас, који покрива део Јужнобачког и део Западнобачког округа, усеви шећерне репе се налазе у фази затварања редова (BBCH 39). 

Визуелним прегледом усева шећерне репе, који су посејани у најранијим роковима сетве, на мање толерантним сортама, регистровано је присуство симптома пегавости лишћа репе (Cercospora beticola), у виду појединачних пега на д 1-3% биљака. 

С обзиром на повољне услове који су владали у протеклом периоду (присуство падавина и оптималних температура) када су се оствариле примарне инфекције, у наредним данима се може очекивати свакодневно повећање броја биљака са пегама, поготово код осетљивог сортимента и на локалитетима где се учестало гаји репа и где се не поштује плодоред. 

Са циљем заштите лисне масе шећерне репе, произвођачима се препоручује примена комбинације превентивних и системичних фунгицида:

-a.m.bakar-hidroksid (Funguran OH, Blauvit, Galoksid), у количини 2кг/ха (МБТ 4,2) или
-a.m. bakar-hidroksid (Fungohem SC), у количини 4л/ха, (МБТ 4) или
-a.m. bakar-hidroksid (Copernico HI BIO 25%), у количини 3-4кг/ха, (МБТ 4) или
-a.m. bakar-hidroksid (Everest), у количини 5л/ха, (МБТ 4) или
-a.m.bakar-oksid (Nordox 75 WG), у количини 1,25 кг/ха (МБТ 3).

                                                               +

-a.m.protiokonazol (Postulat у дози 0,6-0,8 л/ха или Olymp у дози 0,6 л/ха) + a.m.azoksistrobin (Queen у дози 0,75 л/ха или Teatar у дози 1-1,25 л/ха или Azbany 250 SC у дози од 0,8 – 1 л/ха) или
-a.m.azoksistrobin+protiokonazol (Duplex pro), у  дози 0,8л/ха  или
-a.m. piraklostrobin+protiokonazol (Unify), у дози 0,75-1 л/ха или
-a.m. protiokonazol (Postulat у дози 0,6-0,8 л/ха или Olymp у дози 0,6 л/ха) + a.m.piraklostrobin (Ugo у дози 0,6 л/ха).

Штетни организам

Пегавост листа шећерне репе

Претражи

+
RSS
Instagram