У шљивицима је актуелна заштита од болести и штеточина

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, засади шљива се налазе  у фази плод око половине крајње величине до фазе плод око 70% крајње величине (BBCH 75-77).

Визуелним прегледом плодова шљиве, потврђено је присуство свеже положених јаја шљивиног смотавца (Grapholita funebrana).

И даље је у току пиљење ларви прве генерације ове штеточине.

Пољопривредним произвођачима се препоручује спровођење мера заштите у циљу спречавања убушивања ларви шљивиног смотавца у плодове применом инсектицида на бази а.м. ацетамиприд (Tonus extra, Šiman 200 SC), у концентрацији 0,02-0,025%.

Наведени препарат деловаће и на сузбијање лисних ваши, уколико се визуелним прегледом утврди њихово присуство.

Најављене нестабилне временске прилике са падавинама, које се најављују за наредни период, могу створити повољне услове за остварење инфекције проузроковачем шупљикавости лишћа коштичавих воћних врста (Clasterosporium carpophilum), па се у циљу заштите лисне масе препоручује примена фунгицида на бази а.м. фолпет (Folpan50 WP/Magenta) у концентрацији 0,2%

Штетни организам

Биљне ваши, Шупљикавост листа коштичавог воћа, Шљивин смотавац

Претражи

+
RSS
Instagram