У току је полагање јајних легала прве генерације кукурузног пламенца

На територији деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви меркантилног, семенског и кукуруза шећерца се налазе у различитим фазама развоја листова (BBCH 15-19).

Визуелним прегледом усева меркантилног кукуруза, регистровано је присуство положених јајних легала кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalis) на до 7% биљака.

У току је полагање јаја и пиљење ларви прве генерације кукурузног пламенца. 

Најављене високе дневне температуре утицаће на интензивније полагање јаја и пиљење ларви наведене штеточине.

Произвођачима меркантилног, семенског и кукуруза шећерца се препоручује континуирани обилазак и преглед усева на присуство јајних легала поменуте штеточине. 

Праг штетности за меркантилни кукуруз је 10% биљака са јајним леглима, а за семенски кукуруз и кукуруз шећерац 5% биљака са положеним јајним леглима ове штеточине.

По постизању прагова штетности, на почетку пиљења ларви, препоручује се примена неког од регистрованих инсектицида:

-Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), 0,1-0,15 л/ха или
-Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin), у количини 0,2-0,25 л/ха или 
-Radiant 120 SC (a.m. spinetoram), у колилчини 0,4л/ха.

Штетни организам
Кукурузни пламенац

Претражи

+
RSS
Instagram