Актуелна је заштита јабука од болести и штеточина

На територији деловања ПИС регионалног центра Врбас, засади јабука се у зависности од сортимента, налазе у фази развоја плодова; плодови око половине крајње величине (BBCH 75).

Од четвртка се најављује нестабилно време са падавинама које може створити повољне услове за остварење примарних инфекција проузроковачем чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis). На осетљивом сортименту и даље се уочавају симптоми пепелнице јабуке (Podosphaera leucotricha).

Са циљем заштите од наведених патогена препорука је да се спроведе третман, пре најављених падавина, комбинацијом фунгицида:

  • Primus (a.m.kaptan), у количини 1,5-1,8кг/ха, Merpan 80 WDG, Optimist,Captan 80WG, Merpan 50WP, Capi, Captan 50WP, Metod Agrokaptan 80 WG (a.m.kaptan), у концентрацији 0,2-0,3%

                                                                                    +

  •   Luna expirience (a.m.tebukokonazol+fluopiram) у концентрацији 0,075 %.

У току је пиљење ларви прве генерације јабукиног смотавца (Cydia pomonella). Са циљем заштите од убушивања ларви ове штеточине у плодове препоручује се примена инсектицида на бази a.m.lambda-cihalotrin: Laidir 10 CS, Kozak, у концентрацији 0,1-0,2% или Lamdex, Grom, Šakal, у концентрацији 0,2%.

Штетни организам

Јабукин смотавац, Чађава пегавост лишћа и краставост плодова јабуке

Симптоми пепелнице на јабуци

Претражи

+
RSS
Instagram