Отпочело је пиљење ларви совица и купусног мољца у усевима купуса!

На подручју рада ПИС регионалног центра Врбас, усеви раног купуса се налазе од фазе почетка развоја главице, два најмлађа листа нису развијена (BBCH 41), док су усеви купуса намењеног за касну производњу у фази 8-9 листова развијено (BBCH 18-19).

Визуелним прегледом усева купуса, уочено је присуство:

-беле купусне мушице  (Aleyrodes proletella), на до 50% биљака;

-ларви купусовог мољца (Plutella xylostella), на до 10% биљака;

-ларви купусне совице (Mamestra brassicae), на до 3% биљака.

Пољопривредним произвођачима се препоручује преглед усева купуса на присуство наведених штеточина. Уколико се утврди њихово присуство, препоручује се примена неког од регистрованих инсектицида:

  • Scatto (deltametrin) 0,3-0,5 л/ха или
  • Lambada, Lamdex, Herbos king (lambda-cihalotrin) у количини 0,3 л/ха; Grom у количини 0,3-0,4 л/ха или
  • Mavrik (tau-fluvalinat) у количини 0,3 л/ха.

Штетни организам

Купусова лептираста ваш, Биљне ваши, Купусова совица, Купусов мољац

Претражи

+
RSS
Instagram