Активност дувановог трипса у црном луку се појачава

На делу територије Јужнобачког и Западнобачког округа коју покрива Врбас, усеви озимог лука се налазе у фази луковице нарасле од 50% до 70% од крајњег пречника (BBCH 45-47). Усеви пролећног лука се налазе у фенофази 5 листа формирана (BBCH 15).

Визуелним прегледом усева озимог и пролећног црног лука, уочава  се присуство ларви дувановог трипса (Thrips tabaci) на нивоу прага штетности од 1 до 2 ларве трипса по листу.

Произвођачима се препоручује преглед усева црног лука и  инсектицидни третман, по утврђивању прага штетности. 

У усеву озимог црног лука препоручује се инсектицид са краћом каренцом Laufer (a.m.spinosad), у количини 0,3 – 0,4 л/ха (каренца 7 дана) или Exirel (a.m.cijantraniliprol), у количини 0,75 л/ха (каренца 14 дана) или Laser super (a.m.spinosad), у количини 0,15-0,2 л/ха (каренца 7 дана).

У усеву пролећног лука: Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid), у количини 1кг/ха (каренца 28 дана, МБТ 2).

Временски услови у производњи лука (наводњавање, висока релативна влажност ваздуха) погодују развоју проузроковача пламењаче лука (Peronospora destructor). У циљу заштите лука од пламењаче, произвођачима  се препоручује фунгицидни третман, регистрованим фунгицидима:

-Leonida (a.m. fluazinam + metalaksil – M), у количини 0,4-0,6 л/ха (каренца 14 дана) или

-Infinito SC, Magnetic (a.m.propamokarb – hidrohlorid + fluopikolid), у количини 1,6 л/ха (каренца 7 дана).

Штетни организам
Пламењача лука, Дуванов трипс

Ларве дувановог трипса

Претражи

+
RSS
Instagram