Почело је насељавање лисних ваши на усеве тек расађене паприке

У срцу Бачке где се традиционално гаји конзумна паприка, у току је расађивање на отворено поље. Паприка из расада је у фази развоја листова, 6–8 развијених листова (BBCH 16-18).

Визуелним прегледом усева, потврђено је присуство крилатих и бескрилних јединки лисних ваши (Aphididae), на до 5% биљака. Ове штеточине су преносиоци веома деструктивних биљних вируса, који врло често ограничавају успешну производњу паприке у нашем региону. 

Произвођачима се препоручује обилазак усева ради утврђивања присуства лисних ваши. Уколико се утврди њихово присуство, препоручује се спровођење хемијских мера заштите неким од регистрованих инсектицида:

  • Mavrik (a.m.tau-fluvalinat),  у концентрацији 0,03% или
  • Tonus (a.m.acetamiprid), у количини 0,25-0,4 кг/ха или
  • Fides 200 SC, Teppeki/Afinto, Talent (a.m.flonikamid), у количини 0,12-0,14 кг/ха или
  • Scatto (a.m.deltametrin), у количини 0,3-0,7л/ха или
  • Sivanto Prime (a.m.flupiradifuron), у концентрацији 0,075% или
  • Closer 120 SC (a.m.sulfoksaflor), у количини 200-400 мл/ха

Нестабилне временске прилике са најављеним пљусковима, могу створити повољне услове за остварење инфекције проузроковачем бактериозне пегавости листа паприке (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria). 

Са циљем заштите усева паприке, произвођачима се, пре најављених падавина, препоручује примена неког од фунгицида на бази бакра:

-Fungohem SC, Everest (a.m. bakar-hidroksid) у концентрацији 0,4-0,6% или
-Champ DP (a.m. bakar-hidroksid) у количини 2 кг/ха или
-Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) у концентрцији 0,14-0,2%  или
-Curenox 50 WP (a.m.bakar-oksihlorid) у количини 1,5-2 кг/ха.

Штетни организам

Биљне ваши, Бактериозна пегавост лишћа и краставост плодова паприке

Претражи

+
RSS
Instagram