У току је лет трешњине муве

У току је лет трешњине муве, плодови вишње су почели да руде, а у најави имамо од почетка следеће недеље вишедневни кишни период! За викенд је прогнозирано суво време без ветра у региону Врбаса када би било најбоље извршити мере заштите.

Засади вишње се налазе у различитим фазама сазревања плодова (81-85 BBCH).

На лепљивим клопкама са хранидбеним атрактантом се региструју улови имага трешњине муве (Rhagoletis cerasi). Падавине које су у најави условиће високе вредности релативне влажности ваздуха што је позитиван сигнал за повећање популације мушице Drosophila suzukii која такође оштећује плодове на сличан начин као и трешњина мува. 

Да би се заштититили плодови, и у циљу спречавања одраслих јединки да положе јаја и развоја ларви, произвођачима вишања се препоручује да, у засадима који су у фази обојавања плодова, изврше третман неким од регистрованих инсектицида: 

-Decis expert (a.m.deltametrin) у количини 0,175 л/ха, каренца 7 дана  или
-Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin), у концентрацији 0,07%, каренца 14 дана или
-Exirel (a.m.cijantraniliprol), у количини 0,75 л/ха, каренца 7 дана или
-Lamdex (a.m.lambda-cihalotrin), у концентрацији 0,05-0,07%, каренца 14 дана

За заштиту плодова од проузроковача трулежи (Monilinia spp.) и листа од пегавости листа вишње и трешње (Blumeriella jaapii), препоручује се примена неког од наведених фунгицида:

  • Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) 0,35 л/ха – каренца 7 дана или  
  • Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) 0,05-0,06% – каренца 7 дана или
  • Acustic (a.m.dodin), у концентрацији 0,15% или Agrodin 65 WP, у концентрацији 0,1%

За викенд је најваљено суво време без јаког ветра који тренутно дува, те би тада било најбоље извршити хемијску заштиту засада.

Штетни организам

Пегавост лишћа вишње и трешње, Шупљикавост листа коштичавог воћа, Сушење цветова и гранчица и мрка трулеж плодова коштичавог воћа, Трешњина мува

Претражи

+
RSS
Instagram