У засадима шљива се препоручује спровођење хемијских мера заштите од шљивиног смотавца и проузроковача болести

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас засади шљива се налазе у фенофази плод око половине крајње величине, до фазе плод око 70% крајње величине (BBCH 75-77).

Визуелним прегледом плодова шљиве, регистровано је присуство положених јаја и јаја пред пиљење шљивиног смотавца (Grapholita funebrana). У току је пиљење ларви прве генерацие  ове штеточине.

Произвођачима се препоручује да, у циљу спречавања убушивања тек испиљених ларви у плодове, спроведу третман инсектицидом Тонус екстра (а.м. ацетамиприд), у концентрацији 0,02-0,025%.

Од недеље се најављују могуће падавине, које ће створити нове повољне услове за остварење инфекције од проузроковачем шупљикавости листа коштичавих воћних врста (Stigmina carpophilla) и пламењачешљиве (Polystigma rubrum). 

Произвођачима се препоручује да, пред најављене падавине, примене фунгицид на бази активне материје фолпет (Folpan 50 WP, Magenta), у концентрацији 0,2%.

Штетни организам

Биљне ваши, Шупљикавост листа коштичавог воћа, Шљивин смотавац, Пламењача шљиве

Претражи

+
RSS
Instagram