У току је интензивно пиљење ларви обичне крушкине буве

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, засади крушке се у зависности од сортимента и локалитета налазе у фази од пречник плода до 40 мм, до фазе плодови око половине крајње величине (BBCH 74- 75).

Визуелним прегледом засада, регистровано је присуство свих развојних стадијума обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri), са доминантним присуством млађих ларвених стадијума. 

У циљу сузбијања обичне крушкине буве произвођачима се препоручује примена инсектицида на бази а.м. спинотерам: Delegate 250 WG – у количини 0,3-0,4 кг/ха.

Осетљива фаза крушке и падавине у претходном периоду довеле су до остварења услова за инфекцију од проузроковача чађаве краставости крушке (Venturia pirina) и  сиве пегавости листа крушке (Mycosphaerella pyri). У циљу заштите лисне масе и плодова, произвођачима се препоручује да спроведу третман комбинацијом фунгицида:

  • Score 250 EC, Hemokonazol 250 EC, Sekvenca (a.m.difenokonazol), у концентрацији 0,015-0,02%

                                                                    +

  • Merpan 50 WP, Capi, Captan 50 WP, Metod (a.m.kaptan), у концентрацији 0,2-0,3% или Merplus (a.m.kaptan+kalijum fosfonat), у количини 2 л/ха.

Штетни организам

Обична крушкина бува, Чађава краставост крушке

Претражи

+
RSS
Instagram