У јабучњацима се пепоручује примена хемијских мера заштите са циљем сузбијања болести и штеточина

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, засади јабука се налазе у фенофази развоја плода; плодови величине 20-40 мм (BBCH 72-74).

У региону Врбаса у претходном периоду су регистроване падавине које су створиле повољне услове за остварење инфекције проузроковачем чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке (Вентуриа инаеqуалис). Јабуке се налазе у осетљивој фази развоја те се са циљем заштите јабуке, препоручује примена комбинације системичних и превентивних фунгицида, водећи рачуна о максималном броју третмана примењених фунгицида:

-Score 250 EC, Sekvenca, Agroscor 250 EC, Different 250 EC, Hemokonazol 250 EC, (a.m.difenokonazol), у концентрацији 0,03%

+

-Delan 700 WG, Shanon (a.m.ditianon), у концентрацији 0,07%; Fiesta, Galileo (a.m.ditianon), у количини 0,75-1 кг/ха; Alcoban (a.m.ditianon), у количини 0,5-0,75 кг/ха.

Наведени системични фунгицид на бази дифеноконазола, деловаће и на сузбијање проузроковача пепелнице јабуке (Podosphaera leucotricha).

У току је полагање јаја и почетак пиљења ларви јабукиног смотавца (Cydia pomonella). У циљу заштите јабука и спречавања убушивања ларви у плодове, препоручује се примена инсектицида овицидно-ларвицидног деловања: Coragen 20 SC, Inecor 20 SC, Hydra  (a.m.hlorantraniliprol), у концентрацији 0,016-0,02% или Zakon (a.m.hlorantraniliprol), у количини 200-300мл/ха.

Штетни организам

Јабукин смотавац, Пепелница јабуке, Чађава пегавост лишћа и краставост плодова јабуке.

Симптоми пепелнице

Претражи

+
RSS
Instagram