Заштита усева пшенице од фузариозе класа!

На подручју деловања Регионалног центра Врбас, усеви озиме пшенице из каснијих рокова сетве се налазе у фази од класања до почетка цветања (59-61 BBCH).

За наш терен се од четвртка најављује нестабилни период са падавинама. У усевима пшенице који се налазе у почетним фазама цветања, постоји ризик од заразе класа проузроковачем штурости класа (Fusarium graminearum).

Произвођачима се препоручује на почетку цветања, а пре најављених падавина, примене неки од фунгицида:

  • Mirador forte (tebukonazol + azoksistribin), у количини 1,5-2л/ха
  • Zantara (a.m. tebukonazol + biksafen), у количини 1,25 – 1,5 л/ха
  • Ascra xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) у количини 0,9-1,2 л/ха
  • Prosaro xpro (biksafen + protiokonazol) у количини 1л/ха
  • Falcon Forte (spiroksamin + tebukonazol + protiokonazol) у количини 0,7-1л/ха
  • Cello ( a.m.spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol), у количини 1,25 л/ха
  • Cayunis (a.m.biksafen+spiroksamin+trifloksistrobin), у количини 0,8-1л/ха или неки други регистровани фунгицид. 

Штетни организам

Фузариоза класа

Претражи

+
RSS
Instagram