Препорука за спровођење третмана у црном луку пре падавина!

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви озимог лука се налазе у фази луковице нарасле од 30% до 50% од крајњег пречника (BBCH 43-45). Усеви пролећног лука се налазе у фенофази 3 листа формирана (BBCH 13).

Визуелним прегледом усева озимог и пролећног црног лука, регистровано је присуство  ларви трипса (Тхyсаноптера) на нивоу прага штетности (1 до 2 ларве трипса по листу лука).

Произвођачима се препоручује инсектицидни третман:

 -у усеву озимог црног лука:  Laufer (a.m.spinosad), у количини 0,3 – 0,4 л/ха (каренца 7 дана);

 -у усеву пролећног лука: Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid), у количини 1 кг/ха (каренца 28 дана).

Најављене падавине од четвртка могу створити повољне усове за остваривање инфекција проузроковачем пламењаче лука (Peronospora destructor). У циљу заштите лука од пламењаче, произвођачима се препоручује фунгицидни третман пре најављених падавина, неким од регистрованих фунгицида:

-Leonida (a.m. fluazinam + metalaksil – M), у количини 0,4-0,6 л/ха или

-Infinito SC, Magnetic (a.m. propamokarb – hidrohlorid + fluopikolid), у количини 1,6 л/ха.

Штетни организам

Пламењача лука, Дуванов трипс

Претражи

+
RSS
Instagram