Опасност од појаве пламењаче кромпира!

На територији коју покрива Регионални Центар Врбас, усеви кромпира се налазе у фази развоја листова, 9 и више листова развијено (BBCH 19).

Најављена киша за четвртак, са порастом ноћних температура,  створиће повољне услове за остварење инфекције проузроковачем пламењаче кромпира (Phytophtora infestans).

У циљу заштите лисне масе кромпира препоручује се комбинација фунгицида:

Vokal C (a.m.cimoksanil) 0,8-1 л/ха или Cymbal 0,25 кг/ха или Cisko 0,225-0,25 кг/ха 

                                                              +

Zignal, Shirlan 500 SC, Kardinal, Venpan 500 SC (a.m.fluazinam), у количини 0,3 – 0,4 л/ха.

Визуелним прегледом усева кромпира регистровано је присуство одраслих јединки и положених јаја кромпирове златице( Leptinitarsa decemlineata). Такође је визуелним прегледом регистровано присуство лисних ваши на кромпиру у високом интензитету напада. С обзиром да су лисне ваши најзначајнији вектор вируса, неопходно је њихово сузбијање (чим се уочи њихово присуство), регистрованим инсектицидима. Препоручује се примена инсектицида на бази a.m.acetamiprid, Mospilan, Tonus, Volley, Wizzard,Kestrel, Afinex, Šiman 200SL, у количини 0,2-0,25 л/ха, који ће деловати на оба штетна организма.

Лисне ваши одрасле јединке

Претражи

+
RSS
Instagram