Почело насељавање лисних ваши у пластеницима

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, парадајз у затвореном простору се налази у различитим фазама развоја: од формирања споредних стабала, до фазе почетка цветања (BBCH 29 – 51).

Визиелним прегледом   парадајза у пластеницима, регистрован је почетак насељавања лисних ваши (Aphididae). Директне штете наносе исисавањем биљних сокова. На тај начин долази до ометања и прекида раста биљака, услед чега долази до разних деформација. Осим тога, лисне ваши луче медну росу, на којој се насељавају гљве чађавице, које смањују процес фотосинтезе. Индиректне штете настају као последица преношења многих деструктивних биљних вируса који се годинама детектују у производњи на нашем терену и причињавају значајне штете у повртарској производњи. 

Са мерама контроле ваши у пластеницима, треба почети одмах по њиховом регистровању, применом неког од следећих инсектицида:

на бази а.м. флоникамид: Teppeki, Talent, у количини 0,06-0,1кг/ха или 

на бази а.м. делтаметрин: Plures, у количини 650-800 мл/ха или Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux у количини 0,3-0,5л/ха или Scatto у количини  0,3-0,7 л/ха.

Штетни организам
Биљне ваши

Лисне ваши на парадајзу

Претражи

+
RSS
Instagram