У току је пиљење ларви прве летње генерације обичне крушкине буве

Временски услови су повољни за развој болести! Препоручују се хемијске мере заштите!

На подручју рада ПИС регионалног центра Врбас, засади крушака се налазе у фази плодови достигли димензије од 10 до 20 мм (BBCH 71-72).

Визуелним прегледом засада крушака, регистровани су сви развојни стадијуми обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri), са доминантним присуством ларви. У току је пиљење ларви прве летње генерације ове штеточине.

У циљу сузбијања обичне крушкине буве, произвођачима се препоручује примена инсектицида Tonus ekstra (a.m.acetamiprid) у концентрацији 0,05%.

Падавине које су за наш регион најављене од недеље, могу створити повољне услове за остварење инфекција проузроковачима чађаве краставости крушке (Venturia pirina) и сиве пегавости листа крушке (Mycosphaerella pyri).

Пре најављених падавина произвођачима се препоручује примена неког од фунгицида:

Alcoban (ditianon) у количини 0,5-0,75 кг/ха или Delan pro (ditianon+kalijum fosfonat) у количини 2,5 л/ха.

Штетни организам

Обична крушкина бува, Сива пегавост листа крушке, Чађава краставост крушке

Претражи

+
RSS
Instagram