Препоручује се заштита шљива од проузроковача болести и шљивиног смотавца

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, засади шљива се налазе у почетним фазама развоја плодова (BBCH 72-73).

Од недеље се најављује нестабилно време, са падавинама, што може створити повољне услове за остварење инфекције од проузроковача шупљикавости листа коштичавих воћних врста (Stigmina carpophilla) и проузроковача пламењачешљиве (Polystigma rubrum). 

Произвођачима се препоручује да, пред најављене падавине, примене фунгицид на бази активне материје каптан (Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi), у концентрацији 0,2 – 0,3%.

У току је полагање јаја и пиљење ларви прве генерације шљивиног смотавца (Grapholita funebrana). Са циљем спречавања убушивања ларви смотавца у плодове, препорука је да се спроведе третман инсектицидом Grom (a.m.lambda-cihalotrin) у концентрацији 0,03%.

Штетни организам

Шупљикавост листа коштичавог воћа, Шљивин смотавац, Пламењача шљиве

Претражи

+
RSS
Instagram