Улазак јечма у фазу цветања – са најављеним падавинама постоји ризик од инфекције проузроковачем фузариозе класа

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, усеви озимог  јечма се налазе у фази од класања до почетка цветања (59-61 BBCH).

Падавине које су најављене за уторак увече и среду, створиће повољне услове за остварење инфекције класа од проузроковача фузариозе класа (Fusarium graminearum).

Пољопривредним произвођачима се препоручује да спроведу мере заштите пре најављених падавина, на самом почетку цветања, када 5% класа избаци прашнике,  неким од регистрованих фунгицида:

 • Prosaro 250 EC (protiokonazol+tebukonazol) 0,75-1 л/ха
 • Aviator xpro (biksafen+protiokonazol) 0,6-0,8 l/ha
 • Cello (spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol) 1,25 л/ха
 • Zantara (tebukonazol+biksafen) 1-1,25 л/ха
 • Ascra xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 л/ха
 • Custodia (tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha
 • Delaro 325 SC (protiokonazol+trifloksistrobin) 0,7-1 л/ха или неки други регистровани фунгицид.

У току је пиљење ларви житне пијавице (Lema melanpus). Уколико се региструје од 0,5 до 1 ларве по биљци, препоручује се примена инсектицида:

 • Durbin EW (a.m.cipermetrin) 0,3-0,6 л/ха или 
 • Durbin 200 EW  (a.m. cipermetrin) 0,15-0,3 л/ха
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 л/ха или
 • Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 л/ха или 
 • Lambada (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 л/ха.

Штетни организам

Фузариоза класа, Житна пијавица

Претражи

+
RSS
Instagram