У шљивама је актуелна заштита од болести листа, шљивиног смотавца и ваши

На подручју деловања ПИС регионалног центра Врбас, засади шљива се налазе  у фази  развоја плода, друго опадање плодова (BBCH 73).

Од среде се на нашем подручју најављују падавине, које могу створити повољне услове за остварење инфекције од проузроковача шупљикавости листа коштичавог воћа (Clasterosporium carpophilum) и проузроковача пламењачешљиве (Polystigma rubrum), те се препоручује заштита са неким од фунгицида на бази активне материје каптан (Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi), у концентрацији 0,2 – 0,3%.

У току је  почетак пиљења ларви прве генерације шљивиног смотавца (Grapholita funebrana), једне од најважнијих штеточина шљиве. Наредних дана, због високих температура, доћи ће до интензивнијег полагања јаја и почетка пиљења ларви. Такође, на наличју листова су присутне и биљне ваши, те сепрепоручује примена инсектицида Grom (lambda-cihalotrin) у концентрацији 0,03% или

Штетни организам

Биљне ваши, Шупљикавост листа коштичавог воћа, Шљивин смотавац, Пламењача шљиве

Претражи

+
RSS
Instagram