У усевима пшенице присутни симптоми болести – неопходан је преглед!

На подручју ПИС регионалног центра Врбас, усеви озиме пшенице се у зависности од рокова сетве и примењене агротехнике, налазе у различитим фазама, од појаве заставичара до појаве класа (BBCH 40-51).

Визуелним прегледима је утврђено присуство симптома болести листа, и то:

 • сиве пегавости листа (Septoria tritici) на до 20% биљака,
 • пепелнице жита (Erysiphae graminis) на до 30% биљака,
 • жуто-мрке пегавости (Pyrenophora tritici repentis) на до 5% биљака,
 • лисна рђе пшенице (Puccinia triticina) на до 10% биљака.

Пољопривредним произвођачима се препоручује преглед усева јер се здравствено стање разликује од парцеле до парцеле. 

У усевима који су у фази заставичара – уколико се уоче симптоми болести (посебно лисне рђе пшенице) и њихово ширење га горњим листовима, препорука је да се спроведе фунгицидни третман:

 • Duplex pro (protiokonazol+azoksistrobin) 0,8 л/ха или
 • Pylon plus (protiokonazol+azoksistrobin+trifloskistrobin) 0,5-0,7 л/ха
 • Elatus era (a.m. benzovindiflupir+protiokonazol) 0,5 -1 л/ха или
 • Duett turbo (a.m revysol+krezoksim metil) 0,6-1 л/ха или
 • Revicare (a.m. revysol+piraklostrobin) 0,75-1 л/ха или
 • Priaxor (a.m.xemium+piraklostrobin) 0,75-1 л/ха или
 • Falcon Forte (a.m. spiroksamin+ tebukonazol+protiokonazol) 0,7-1 л/ха или
 • Amistar Prime (a.m.azoksistrobin+fenpropidin) 0,75 л/ха (Amistar)+0,45 л/ха(Prime) или
 • Teatar Plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-0,8 л/ха или
 •  Ascra xpro (a.m.biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 л/ха или неки други регистровани фунгицид.

Код усева који су у фази класања – а где се не региструје значајно ширење болести на горње листове – фунгицидни третман се може одложити до почетка фазе цветања која се очекује за 10-ак дана, када ће се третманом за заштиту класа спровести и заштита листа.

Штетни организам

Пепелница стрних жита, Лисна рђа пшенице, Жуто-мрка пегавост листа пшенице, Сива пегавост листа пшенице

Претражи

+
RSS
Instagram